Arkadiusz Reikowski

Kompozytor w swoich pracach stara się wypracować własny unikatowy styl, stawiając na liryczność, spokój oraz melancholijność, które mają skłonić słuchacza do przemyśleń.