Robert Zahn

Robert komponuje na potrzeby sceny, sal koncertowych i innych mediów, korzystając z szerokiej palety brzmień, poruszając w swoich dziełach złożone emocje, które czerpią z mnóstwa muzycznych wzorców.